Πρόσφατα χρειάστηκε να εκδώσουμε διαβατήριο για την νεογέννητη κόρη μας, ώστε να μπορέσουμε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα (μένω στην Ολλανδία). Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Παρακάτω περιγράφω τα βήματα που χρειάζεται να κάνει κάποιος ώστε να μπορέσει να δηλώσει το παιδί του και να εκδώσει προσωρινό διαβατήριο:

  1. Ο γάμος πρέπει να έχει δηλωθεί στην υπηρεσία ληξιαρχείου της χώρας διαμονής. Στην Ολλανδία, και σε διάφορες άλλες χώρες που γνωρίζω, αυτό τηρείται από το κατα τόπους δημαρχείο. Για να δηλωθεί ο γάμος χρειάζονται: (i) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου. Πρέπει να είναι επικυρωμένο με σφραγίδα apostille, και να είναι πρόσφατο (< 6 μηνών). (ii) Σφραγίδα apostile στην Ελλάδα βάζουν μόνο οι κατα τόπους περιφέρειες. Αυτό σημαίνει πως αν το πιστοποιητικό έχει εκδοθεί στην Αθήνα, η περιφέρεια Θεσσαλίας δεν μπορεί να το πιστοποιήσει. Επίσης, προφανω΄ς και δεν αναλαμβάνει να το προωθήσει υπηρεσιακά. Αυτό σημαίνει πως εξ’ αποστάσεως είναι αδύνατη η πιστοποίηση apostille. Πρέπει κάποιος γνωστός να το αναλάβει. (iii) Μετάφρασή της στη γλώσσα της χώρα διαμονής, από πιστοποιημένο μεταφραστή. Ευτυχώς, η Ολλανδία είναι ευέλικτη σε αυτό τον τομεά. Στην περίπτω΄ση μας, δέχτηκαν το πιστοποιητικό μεταφρασμένο στα Αγγλικά.

  2. Με το που γεννηθεί το παιδί, σε 3 μέρες πρέπει να δηλωθεί στο ολλανδικό ληξιαρχείο. Στο Delft που μένω, αυτό σήμαινει μια φόρμα 7 πεδίων και τα διαβατήριά μας. Από το ληξιαρχείο πέρνουμε το διεθνές πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο πιστοποιούμε με Αpostile στο ολλανδικό πρωτοδικείο. Στην περίπτωσή μας, αυτό σήμαινε μετάβασή μου στην Χάγη. Ευτυχώς μένουμε στο Delft.

  3. Το σφραγισμένο διεθνές πιστοποιητικό γέννησης μαζί με τα φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των γονέων και προσφατη πιστοποίηση οικογενιακής κατάστασης από το δημοτολόγιο στο οποίο είναι εγγεγραμένοι οι γονείς χρειάζονται για την εγγραφή του παιδιού στο Ελληνικό ληξιαρχείο κατοίκων εξωτερικού (το οποίο βρίσκεται κάπου στο Σύνταγμα). Ευτυχώς, μπορεί κάποιος συγγενής να κάνει αυτή τη διαδικασία, αλλά μόνο αν διαμένει στην Αθήνα. Διαφορετικά, κάποιος συγγενής είναι υποχρεωμένος να κάνει το ταξίδι.

  4. Αφού το παιδί δηλωθεί στο ληξιαρχείο, θα πρέπει να δηλωθεί και στην οικογενιακή μερίδα του δημοτολογίου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς (μη με ρωτάτε γιατί).

  5. Με το πιστοποιητικό εγγραφής στο ελληνικό ληξιαρχείο, 2 φωτογραφίες και τα εισητήρια ταξιδιού ανα χείρας, μπορούμε να βγάλουμε προσωρινό διαβατήριο. Αυτό γίνεται πολύ εύκολα και γρήγορα στο προξενείο της Χάγης (Oranjestraat 7), αλλά το διαβατήριο ισχύει μόνο για 10 μέρες.

  6. Αφού τελικά τα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, πρέπει να πάμε σε ένα αστυνομικό τμήμα για να βγάλουμε το επίσημο διαβατήριο.

EU — In red tape, we trust.Published

20 December 2012

Tags